В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕИ И ВЪЗМОЖНОСТИ В ОБЛАСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО


На 27 февруари 2019 г., Сдружение „Културен клъстер България“ проведе среща – разговор в гр. Добрич с представители на културни организации и институции, общински експерти, творци и медии.

Срещата е част от дейностите по проект BG16RFOP002-2.009-0003-C01 „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на Сдружение „Културен Клъстер България“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на дискусията беше идентифициране на проблемите в сферата на културата и търсене на идеи и възможности за тяхното решаване. Членовете на сдружението споделиха с присъстващите впечатленията си от участието си в международни фестивали и натрупания опит от срещите си със сродни организации от Германия, Австрия и Франция, подкрепящи културата и културното разнообразие, насърчаващи регионалния потенциал и културното предприемачество.

Дискутирани бяха проблеми относно ограниченото финансиране на културни дейности, трудната реализация на творческия продукт, поддържането на сградния фонд и липсата на заинтересованост от страна на бизнеса.

Основната цел на проекта е да се насърчи изграждането и укрепването на организационно-административния капацитет на сдружението в подкрепа на бизнес кооперирането и развитието на клъстерни услуги в областта на културните и творческите индустрии. Бюджетът на проекта е 487 618.00 лв., от които 331 580.24 лв. европейско финансиране, 58 514.16 лв. национално съфинансиране и 97 523.60 лв. – собствено финансиране.

ОИЦ – Добрич е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
caption id=“attachment_788″ align=“alignnone“ width=“300″]
Снимка от среща на Сдружение „Културен клъстер България“ с представители на културни организации в гр.Добрич
28.02.2019 г.
https://www.eufunds.bg/bg/node/1093
Областен информационен център – Добрич

Have any Question or Comment?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Следвайте ни във Facebook и YouTube!

Facebook
Facebook
YouTube
YouTube

Открийте ни

Адрес

office@culturecluster.com
пл. „Света Неделя“ №16
София 1000
България

Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

„18 WOMEX“ – The World Music Expo

Интервю в „Посоки.eu“ от 24.11.2018г.