За Нас

Културен Клъстер България

„Културен Клъстер България” е Сдружение, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2015 г. и е с адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост” 1, бл. 2, ет. 3, ап. 56.

В консорциума членуват юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с областта на културата, образованието и изкуството и физически лица със световно признание в областта на музикалното и оперно изкуство като флейтиста Кристиян Коев и ученика на великия български бас Борис Христов маестро Бойко Цветанов.

Основните цели на „Културен Клъстер България” са:

  • да представлява своите членове пред правителствени, държавни, местни и междунродни организации;
  • да организира участия в национални и международни фестивали, културни събития, културни изложения, артпанаири, симпозиуми, конференции и пр.;
  • да предоставя информация/услуги на своите членове в областта на културата;
  • да участва и осигурява достъп на своите членове до програми и проекти, финансирани от ЕС и/или други национални и международни донорски програми;
  • да сътрудничи с местни и международни оргнизации, институти и други за съвместна работа по проекти и програми за финансиране и инвестиции в сферата на културата;
  • да работи активно с държавната и местната власт, неправителствените организации и бизнеса, като им оказва експертно съдействие в областта на културата.

От създаването си до днес „Културен Клъстер България” и неговите членове партнират успешно с почти всички български културни музикални институции като Театралномузикален продуцентски център– Варна, Държавна Опера Стара Загора, Музикално–драматичен театър „Константин Кисимов”– Велико Търново, Симфоничен оркестър Пазарджик, Симфоничен оркестър Сливен, Камерна Опера Благоевград, Симфониета Шумен, Родопски драматичен театър „Николай Хайтов”– Смолян и други, консултирайки ги за кандидатстване по програми, финансирани от ЕС и други национални и международни донорски програми, както и създавайки с тях запомнящи се културни събития.

През 2015 година „Културен Клъстер България” консултира и сътрудничи активно на ръководството на Музикално–драматичен театър „Константин Кисимов” – Велико Търново в кандидатстването му по трансграничен проект „Румъния–България” с наименование „Мост на крайдунаските цивилизации и култури”, а през 2016 година, един от членовете му– „Музикална къща Бонев” ЕООД осъществи съвместен проект с Театрално–музикален продуцентски център– Варна– мюзикъла „Граф Монте Кристо”, който се състоя с успех на сцените на Варненска опера, двореца Царевец – Велико Търново и НДК– София.

В резултат на ползотворното съпрудничество между „Културен Клъстер България” и голяма част от културните музикални институции в България, е налице желание за членство в консорциума на повечето от тях.