За Проекта

                                                                                                    

Сдружение „Културен Клъстер България“ изпълнява проект по процедура Развитие на клъстери в България № BG16RFOP002-2.009 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Наименование на проекта: „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на СДРУЖЕНИЕ „Културен Клъстер България“, ДБФП № BG16RFOP002-2.009-0003-C01

Основната цел на проект „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на СДРУЖЕНИЕ „Културен Клъстер България“ ДБФП № BG16RFOP002-2.009-0003-C01 е да се насърчи изграждането и укрепването на организационно-административния капаците на ККБ в подкрепа на бизнес кооперирането и развитието на клъстерни услуги в областта на културните и творческите индустрии (КТИ).

Бюджет на проекта: 487 618.00 лв., от които  331 580.24лв. европейско финансиране, 58 514.16 лв.  национално съфинансиране и 97 523.60 лв. – собствено финансиране.

Място на изпълнение: гр. София
Срок на изпълнение: 15.11.2017- 15.05.2019

Сдружение „Културен Клъстер България“  обявява Публична покана за избор на изпълнител с предмет: Предоставяне на обучения в две обособени позиции: Обособена позиция 1: Предоставяне на обучения в страната за повишаване капацитета и административното тяло на ККБ за управление и координация на клъстера; Обособена позиция 2: Предоставяне на специализирани обучения в чужбина за повишаване капацитета на клъстера за създаване на сътрудничества и интернационализация

 

Оферти се приемат до изтичане на посочената крайна дата: 16.01.2019 г.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Публикувани документи в ИСУН:

 

Техническо задание ККБ, обучения Публична покана ККБ, обучения Методика за оценка- специализирани обучения Изисквания оферти ККБ Договор-обучения ККБ – ОП 2 Договор- обучения ККБ – ОП 1 Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160 ККБ (1) Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160 ККБ – ОП 2 Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160 ККБ – ОП 1 (2)

 

 

Сдружение „Културен Клъстер България“ изпълнява проект по процедура Развитие на клъстери в България № BG16RFOP002-2.009 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Наименование на проекта: „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на СДРУЖЕНИЕ „Културен Клъстер България“, ДБФП № BG16RFOP002-2.009-0003-C01

Основната цел на проект „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на СДРУЖЕНИЕ „Културен Клъстер България“ ДБФП № BG16RFOP002-2.009-0003-C01 е да се насърчи изграждането и укрепването на организационно-административния капаците на ККБ в подкрепа на бизнес кооперирането и развитието на клъстерни услуги в областта на културните и творческите индустрии (КТИ).

Бюджет на проекта: 487 618.00 лв., от които  331 580.24лв. европейско финансиране, 58 514.16 лв.  национално съфинансиране и 97 523.60 лв. – собствено финансиране.

Място на изпълнение: гр. София
Срок на изпълнение: 15.11.2017- 15.05.2019

Сдружение „Културен Клъстер България“  обявява Публична покана за избор на изпълнител с предмет: Подсигуряване на логистична помощ на Културен Клъстер България чрез предоставяне на хотелско настаняване, самолетни билети и друг транспорт (пътни и квартирни) в чужбина на служителите и представители на членове на ККБ за участие в: международен панаир Musikmesse, Германия и среща в Ессен, Германия

 

Оферти се приемат до изтичане на посочената крайна дата: 08.02.2019 г.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Публикувани документи в ИСУН:

 

Публична покана, ККБ- Логистична помощ ; Проект на договор, ККБ- Логистична помощ ; Оферта, ККБ- Логистична помощ ; Методика, ККБ- Логистична помощ ; Изисквания оферти, ККБ- Логистична помощ ; Декларация,ZUSESIF_PMS 160, ККБ- Логистична помощ

 

 

Сдружение „Културен Клъстер България“ изпълнява проект по процедура Развитие на клъстери в България № BG16RFOP002-2.009 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Наименование на проекта: „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на СДРУЖЕНИЕ „Културен Клъстер България“, ДБФП № BG16RFOP002-2.009-0003-C01

Основната цел на проект „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на СДРУЖЕНИЕ „Културен Клъстер България“ ДБФП № BG16RFOP002-2.009-0003-C01 е да се насърчи изграждането и укрепването на организационно-административния капаците на ККБ в подкрепа на бизнес кооперирането и развитието на клъстерни услуги в областта на културните и творческите индустрии (КТИ).

Бюджет на проекта: 487 618.00 лв., от които  331 580.24лв. европейско финансиране, 58 514.16 лв.  национално съфинансиране и 97 523.60 лв. – собствено финансиране.

Място на изпълнение: гр. София
Срок на изпълнение: 15.11.2017- 15.05.2019

Сдружение „Културен Клъстер България“  обявява Публична покана за избор на изпълнител с предмет: Предоставяне на специализирани обучения в България за повишаване капацитета на клъстера за създаване на сътрудничества и интернационализация

 

Оферти се приемат до изтичане на посочената крайна дата: 20.02.2019 г.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Публикувани документи в ИСУН:

Техническо задание, спец. обучения в България ; Публична покана ККБ, обучения ; Проект на договор- спец. обучения в България ; Методика за оценка, обучения в България ; Изисквания оферти, специализирани обучения ; Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160, спец. обуч. в България ; Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160, специализирани обучения в България