Димитър Енчев

Димитър Енчев е роден в София,

Завършва Държавната музикална академия, теоретичен факултет; СУ “Климент Охридски” – ТВ журналистика, Следдипломна квалификация; “Марком” – І и ІІ степен, висша школа за обучение на кадри в сферата на управлението към Университета в гр. Ница , профил Интелектуална собственост.  Работи в Българската национална телевизия като отговорен редактор и завеждащ редакция в структурите на дирекциите “Култура” ,”Музика” Неговата програма „Паганини“ е отличена с първа награда в категорията си на международния ТВ конкурс „Златна Прага“; Министерството на културата:  Директор на

Националния център за защита на авторското право и сродните му права;  Секретар на Съвета за авторско право към Министерския съвет; Автор и водещ на публицистични програми в БНТ и на седмичното предаване  “Е.К.С.” в НКТ “Евроком” ;  Софийска опера и балет, главен драматург; Асоциация Моцарт Италия – София, председател.

Специализации – Франция, Германия, САЩ по програма на Университета „Джорджтаун“,  Вашингтон.