Декларация за поверителност

Културен клъстер България не оперира с лични данни на посетителите на www.culturecluster.com

За Вашата информираност, молим да се запознаете с документ: „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.“ (тук)