Георги Илиев

Георги Илиев – Учредител

Дати (от-до) 2016
Име и адрес на работодателя „Арт Юнивърс БГ” ООД
Вид на дейността или сферата на работа Образование. Ситуиране на Център за професионално обучение с получен лиценз от НАПОО към МОН за над 15 специалности в сферата на изкуството. Сключен договор с Агенция по заетостта за Доставчик на обучение.
Заемана длъжност Управител
Основни дейности и отговорности Директор на Център за професионално обучение към „Арт Юнивърс БГ” ООД.

 

Дати (от-до) 2015
Име и адрес на работодателя „Културен Клъстер България”
Вид на дейността или сферата на работа Дейност в посока консолидиране на музикални културни институции в България и помощ в търсене на алтернантимни източници на финансиране за тях.
Заемана длъжност Председател
Основни дейности и отговорности

 

Дати (от-до) 2013-2014
Име и адрес на работодателя Национална опера и балет- София
Вид на дейността или сферата на работа Маркетнг и реклама
Заемана длъжност Мениджър продукции
Основни дейности и отговорности Планиране, финансиране и реализация на продукции

 

Дати (от-до) 2008-2012
Име и адрес на работодателя БНТ и БНТ Свят
Вид на дейността или сферата на работа Телевизионно предаване за оперно изкуство „Пред олтара на операта“
Заемана длъжност Автор и сценарист
Основни дейности и отговорности Автор, сценарист, режисьор, директор на продукция, водещ, репортер, диктор.

 

Дати (от-до) 2001-2013
Име и адрес на работодателя „Булартист Къмпани” ЕООД
Вид на дейността или сферата на работа Осъществяване на престижни концерти: оперни, симфонични, благотворителни концерти със звезди на българската популярна музика в помощ на деца в неравностойно положение, театрални постановки, фолклорни изяви. Връзки с обществеността.
Заемана длъжност Управител
Основни дейности и отговорности Импресарска и продуцентска дейност

 

Дати (от-до) 2000-2001
Име и адрес на работодателя Национална опера и балет София
Вид на дейността или сферата на работа Оперен  певец-солист
Заемана длъжност Оперен певец-солист
Основни дейности и отговорности

 

Дати (от-до) 1997-2001
Име и адрес на работодателя Оперни театри Бургас, Варна, Стара Загора, Благоевград
Вид на дейността или сферата на работа Оперен певец-солист
Заемана длъжност Оперен певец-солист
Основни дейности и отговорности

 

Образование и обучение

 

• Дати (от-до) 1992-1996
• Име и вид на обучаващата или образователната организация Национална Музикална Академия „Панчо Владигеров”, София
• Основни предмети/застъпени професионални умения Оперно пеене с диригент, камерно пеене, актьорско майсторство, солфеж, ритмика, исторически танци, хармония, полифония, сценична реч.
• Наименование на придобитата квалификация Оперно пеене
• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Степен Магистър

 

• Дати (от-до) 1988-1993
• Име и вид на обучаващата или образователната организация Софийски университет „Свети Климент Охридски”
• Основни предмети/застъпени професионални умения Брайлово четмо и писмо, мобилност (обучение на слепи във връзка с използването на бял бастун в макропространството и в дома), философия, неврология, логопедия, психология, дидактика, детска психология, психопатология, педагогическа психология.
• Наименование на придобитата квалификация Тифлопедагогика (Зрителна терапевтика)
• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Степен Магистър

 

• Дати (от-до) 1985-1987
• Име и вид на обучаващата или образователната организация Отбива военна служба в гр. Самоков
• Основни предмети/застъпени професионални умения
• Наименование на придобитата квалификация
• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

 

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

 

Майчин език Български

 

Други езици

 

  Италиански
Четене Отлично
Писане Добро
Разговор Много добро

 

  Английски
Четене Добро
Писане Основно
Разговор Много добро

 

  Руски
Четене Отлично
Писане Добро
Разговор Добро

 

Социални умения икомпетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и  екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.

Продуцентската ми работа изисква преговаряне и сключване на договори за сътрудничество с институции като БНТ, БТВ, Нова Телевизия, БНР, Софийска филхармония, Национална опера и балет и др.

Преговарял съм успешно за спонсорство в проектите ми от Мтел, Глобул, Виваком, Лукойл, Софарма и др.

 

Организационни умения и компетенции

Координация,  управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или  на доброволни начала (например  в областта на културата и спорта) у дома и др.

По проектите си съм работил с най-добрите оперни и симфонични оркестри в България, с най-изявените хорови колективи и балетни формации.

 

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.

Работя с Excell, Word, интернет.

 

Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.

Пиша стихове, разкази, сентенции.

Свиря на класическа китара.

 

Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.

Дублаж на филми. Курс към БНТ през 2000-та година завършен с предложение за работа.

 

Свидетелство за управление на МПС Налично свидетелство за управление на МПС от 1988 година.

Притежавам свидетелство за управление на мотокар.

 

Допълнителна информация Препоръки мога да получа от

  1. акад. Боянка Арнаудова – НМА „Панчо Владигеров“
  2. акад. Пламен Карталов – директор на Национална Опера и балет, София
  3. Борислав Иванов – зам. директор на Варненска опера
  4. Христо Друмев- бивш генерален директор на НДК
  5. Владимир Стоянов- световноизвестен баритон
  6. Орлин Анастасов- световноизвестен бас
  7. Красимира Стоянова- световноизвестно сопрано
  8. Бойко Цветанов- световноизвестен тенор
  9. Калуди Калудов- световноизвестен тенор